This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Accept and close

סיכוני סייבר אל מול הצרכן הסופי

25/03/2018

מאמר
סייבר
תעשייה ומוצרי צריכה

החל מאמון הצרכן ועד קניין רוחני- שישה נושאי מפתח להתמודדות מוצלחת עם אתגרי הסייבר שניצבים מול עסקים כיום.

יותר ויותר עסקים בוחרים למנף טכנולוגיות חדשות כדי לפתח מוצרים ושירותים ולעצב מחדש את חוויית הלקוח, אך עם היכולות החדשות מגיעים גם סיכונים חדשים. יוזמות אנליטיקס, אינטגרציה בענן, מכשירים מחוברים וטכנולוגיים ותשלומים דיגיטליים חושפות את החברה והלקוחות לאיומי סייבר חדשים – מגניבת זהות וקניין רוחני ועד בטיחות מוצרים ומזון.

עסקים שמתנהלים ישירות מול הצרכנים – קמעונאים, מסעדות וחברות מוצרי צריכה – לא יכולים להתעלם מסיכוני הסייבר שנלווים לטרנספורמציה דיגיטלית. טביעת הרגל הטכנולוגית ההולכת וגדלה שלהם והשינויים המואצים בעולם העסקים עשויים להשפיע באופן דרמטי על רוחב ומורכבות סיכוני הסייבר איתם יתמודדו עסקים בעשור הקרוב.

במחקר שערכה Deloitte זוהו שישה נושאים קריטיים לניהול סיכוני הסייבר של חברות בעידן הדיגיטלי.

  1. מעורבות מצד ההנהלה הבכירה: בארגונים רבים האחריות למניעה, ניהול והתאוששות מתקריות סייבר מחולקת בצורה מעורפלת בין מספר גורמים. הבנה טובה יותר של נוף איומי הסייבר שנשקפים לארגון יכול לסייע לו לחלק את האחריות לניהול איומי הסייבר בצורה אפקטיבית יותר ולהגיע לאיזון טוב יותר בין השקעה בטכנולוגיות חדשות וניהול סיכונים.
  2. אמון הצרכנים: מחקרים מראים כי החרדה בקרב צרכנים סביב אבטחת מידע הולכת וגוברת בעשור האחרון. מתקפות סייבר מערערות את ביטחון הצרכן ומשפיעות על הרגלי הצריכה שלו, ועל ארגונים להבטיח ללקוחותיהם כי הם נוקטים בצעדים הנחוצים לניהול איומי סייבר.
  3. חיבוריות במוצרים: הצלחתם העתידית של מוצרים מחוברים תלוי לא רק ביכולות הטכנולוגיות שיאפשרו חיבוריות, אלא גם בדרישה דה פקטו למוצר בשוק – וזו תלויה, בין השאר, באמון שנותן הצרכן במוצר ובחברה. צמיחתם המהירה של מוצרים חיבוריים מציעה לעסקי B2C ערך משמעותי, אבל גם חושפת אותם לסיכונים פוטציאליים. על מנת להפיק ערך ממוצרים מחוברים החברה חייבת לוודא כי המוצרים המחוברים בטוחים ומאובטחים.
  4. תשלומים: טכנולוגיות תשלומים מתקדמות מאפשרות לחברות לשפר את חוויית הלקוח באמצעות עיצוב מחדש ופישוט תהליך התשלום, אך על מנת למנף את הערך של הטכנולוגיות הללו, חברות חייבות לוודא כי הפלטפורמות שלהן מאובטחות מספיק כדי לעמוד בניסיונות הפריצה של פושעי סייבר.
  5. קניין רוחני: מאחורי החדשנות, הצמיחה והיתרון התחרותי של חברות עומד הקניין הרוחני שלה, אך זה נתון לאחרונה ליותר ויותר מתקפות מצד פושעי סייבר, שמבקשים לגנוב מידע, תובנות ופטנטים. על מנת להגן באופן אפקטיבי על הקניין הרוחני שלהן, חברות צריכות לסגל גישת ניהול סיכוני סייבר מקיפה בכל הקשור להזדהות וגישה למידע.
  6. ניהול כשרונות והון אנושי: היכולת לנהל סיכוני סייבר באופן אפקטיבי ויעיל צריכה להיות חלק מהתרבות הארגונית. העובד הוא לעיתים החוליה החלשה ביותר בנוף הסייבר, ולכן על הארגון למשוך, לאמן ולשמר עובדים מוכשרים בתחום סייבר, ובמקביל להסביר לעובדים כיצד הם יכולים לצמצם את סיכוני הסייבר לארגון.

תוצאות מחקר זה נועדו לסייע לעסקים צרכניים להעמיק את השיחה על ניהול סיכוני הסייבר בארגון. באמצעות התייחסות פרטנית לאיזורי המפתח שסומנו במחקר זה יכול הארגון למנף את ההזדמנויות שמביא העידן הדיגיטלי מבלי להתפשר על ניהול סיכוני סייבר יסודי וארוך טווח.

כלל הפתרונות של Deloitte

צמיחה עסקית
רגולציה ומקסום ערך
שיפור ביצועים
ניהול סיכונים